English


Svenska

lakeonega

Maiseman kertomus

Työryhmämme on tehnyt useita tutkimus- ja kuvausmatkoja Äänisen ja Vienanmeren kalliotaidealueille kuuden vuoden aikana. Äänisen alue sijaitsee Venäjän Karjalassa järven itärannalla kahdenkymmenen kilometrin pituisella asumattomalla ranta-alueella.

Äänisen kalliotaidealueen maisema on säilynyt lähes samankaltaisena 6000 vuoden ajan. Ulapalle työntyvät niemet, kuvakalliot niiden kärjissä ja pitkät hiekkarannat piirtävät eteemme myyttisen maiseman. Maisema on näyttäytynyt meille eri vuorokauden ja vuodenaikojen vaihteluissa. Samalla kokemuksemme maisemasta on kasvanut sisällöllisesti ja esteettisesti syvemmäksi ja rikkaammaksi.

Äänisen kalliotaidealueen kuvasto on tutkimuksen ja taiteen kannalta merkittävä. Suomalais-ugrilaiset ja muut alueella asuneet heimot ovat hakanneet merkit ja kuvakertomukset kallioihin neoliittisella kivikaudella (4000-2000 eaa.). Kalliouurrokset ovat kuin historiakirjan kuvia, jotka kertovat menneiden aikojen ihmisistä ja heidän elämästään. Kuvat voivat liittyä elinkeinoihin, parantamiseen, yhteisöllisiin menoihin tai käsityksiin koko maailmankaikkeuden synnystä ja tuonpuoleisesta maailmasta.

Kalliopiirrokset ja niitä ympäröivä maisema syventävät ymmärrystämme muinaisten ihmisten maailmankuvasta ja samalla itsestämme. Maiseman pyhyys ja voima ovat aistittavissa. Hetken olemme – kuten muinainen ihminen – yhtä luonnon kanssa.


Marjukka Vainio, Riitta Virtanen ja Erkki Murtonen

 
 
 
     
Sivun alkuun