portfolio
exhibitions
articles
curriculum
contact
     | >>

puutarha

English
puutarha
<<         <<   |   >>
Englsih
puutarha
English
Ranskalainen puutarha

Koen maiseman metaforisesti ja emotionaalisesti. Maisema on minulle tunnetila ja elämäkerrallisen muistin puhetta.

Minua on aina viehättänyt ja kiinnostanut ranskalaisten kyky katsoa taidetta ja nauttia siitä. Suhtautuminen on kaunista, arvostavaa ja keskittynyttä. Olennaista on taito olla läsnä hetkessä. Sama keskittyminen on mukana heidän käyskennellessään puutarhoissa ja aistiessaan ja tutkiessaan kasveja. Maisema- ja puutarhakuvissani on kysymys maiseman kokemisesta ja arvostamisesta. Se on tilanne- ja asiayhteyteen sidottua ja vuorovaikutuksen tulosta.

Koen maiseman metaforisesti ja emotionaalisesti. Maisema on minulle tunnetila ja elämäkerrallisen muistin puhetta. Tulkittu maisema -näyttelyn kuvissa leikittelen peilikuvalla ja pyöreällä kuvamuodolla. Kuvissa tavoittelen harmoniaa ja rauhaa ja niiden idylli viittaa katoavaisuuden ja kuoleman läsnäolon tiedostamiseen.

Valokuvani kertovat usein jostain kadotetusta tai sellaisesta jota kaivataan tai etsitään. Anaïs Ninin ajatusta mukaillen: “Valitsin valokuvan ja metaforan, en siksi että rakastan arvoituksellisuutta ja vaikeatajuisuutta, vaan koska kuva on lähempänä tapaamme kokea asiat syvällä sisimmässämme.”

Marjukka Vainio