portfolio
exhibitions
articles
curriculum
contact
Kuvat    | >>

debussy

English
debussy
<<         <<   |   >>
Englsih
debussy
English
Matkalla Debussyn kanssa

Kasvimaailman aiheeni ovat usein omaelämäkerrallisia ja viittaan niillä johonkin kokemukseen tai tunnetilaan. Usein ne kertovat kaipauksesta, elämän hauraudesta ja lyhyydestä.

Kiinnostus kasveihin ja puutarhan hoitoon on isoäitini perintöä. Aluksi harrastuksessa oli kysymys hyötynäkökulmasta, mutta siihen liittyi myös voimakkaita luomisen, ihmetyksen, ilon ja itseilmaisun kaltaisia kokemuksia. Ajatus kasvien käyttämisestä kuvissani syntyi vähitellen.

Olen kerännyt kasveja varastoon tai kasvattanut niitä varta vasten kuva-aiheitani varten. Joillakin kasveilla, niiden olemuksella, on ollut voimakas merkitys itsessään, joskus taas muoto tai väri ovat innoittaneet. Valitsemiani kasveja käytän sisäisen maailman ja mielen kuvaajina.

Debussy-sarjan kuvat viittaavat kahteen suuntaan: useita vuosikymmeniä työstämääni kasvimaailmasta lähtevään aihepiiriin sekä musiikkiin ja sen synnyttämiin impressioihin. Debussyn musiikki on antanut innoitusta työskentelylleni, se on tuonut kuviin liikettä, ilmavuutta, läpikuultavuutta ja tilallisuutta.

Pyrin päämäärääni impressionististen säveltäjien tavoin tunnelman, ilmapiirin luomisen, harmonian ja soinnin keinoin. Kuvissani tavoittelen eräänlaista vapaalla kädellä maalattua valokuvaa, akvarellin värikuultavuutta ja öljymaalauksen kaltaista intensiivisyyttä.

Marjukka Vainio